Zoznam účastníkov konferencie - Doktorandska konferencia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zoznam účastníkov konferencie

1. JUDr. František Bonk (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
2. Mgr. Vincent Bujňák (Univerzita Komenského v Bratislave)
Obchádzanie ústavnej úpravy konfliktu záujmov zákonodarcom
3. JUDr. Jaroslav Čollák (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
4.
JUDr. Ľuboš Dobrovič (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Societas publicanorum ako nástroj zneužívania práva
5.
JUDr. Ivana Forraiová, PhD.  (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Právne dôsledky zneužívania daňovo- právnych noriem
6.
JUDr. Jozef Greguš (Trnavská univerzita v Trnave)
Ako sa na Slovensku (ne)bude odškodňovať za meškanie vlakov
7.
Mgr. Terézia Hišemová (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Obchádzanie skladového práva
8.
Mgr. Pavel Kandalec,  Ph.D., LL.M.  (Masarykova univerzita, Brno)   
Bezpečnostní hrozba jako důvod pro soudní výluku v otázkách naturalizace v České republice
9.
Mgr.  Darina Kmecová (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Vybrané prípady obchádzania noriem kánonického práva v aplikačnej praxi katolíckej cirkvi
10.
JUDr.  Kamila Kočišová (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Svojpomoc
uplatnenie alebo zneužitie práva?
11.
Mgr. Martin Kochan (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Zneužitie práva a piercing
12.
Mgr. Andrea Koroncziová (Univerzita Komenského v Bratislave)
Zneužitie práva a zmluvy o zamedzení dvojitého
13.
Mgr. Michal Liška (Masarykova univerzita, Brno)
Zneužití práva a jeho integrační tendence v judikatuře Nejvyššího správního soudu
14.
Mgr. Michal Macháč (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Problematika ochrany spotrebiteľa v cestovnom ruchu
15.
JUDr. Juraj Martaus (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Zneužívanie a obchádzanie práva v kontexte prezidentského veta
16.
Mgr. et Mgr. Luboš Mazanec (Univerzita Karlova v Praze)
Přeměna akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu jakožto nástroj obcházení ochrany menšinových akcionářů
17.
Mgr. Veronika Miková (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Nesprávna aplikácia práva v prospech účastníka konania
18.
JUDr. Ing. et Ing.  Roman Ondrýsek , MBA, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno)
Legalita aplikace zneužití práva v daňovém právu
19.
Mgr. Pavla Plachá (Univerzita Karlova v Praze)
Forum shopping a určování mezinárodní příslušnosti podle nového insolvenčního nařízení
20.
dr. Ildikó Pongrácz (University of Miskolc)
Children
s Rights on the border areas of law
21.
Mgr.  Adrián Popovič (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
22.
Mgr.  Jan Řehola (Univerzita Karlova v Praze)
Aktuální problémy právní úpravy v oblasti daně z hazardních her
23.
JUDr.  Jozef Sábo (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
24.
Mgr.  Monika Seilerová , PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
25.
JUDr. Andrea Slezáková , LL.M. (Univerzita Komenského v Bratislave)
Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
inovatívna regulácia, ktorá zamedzila zneužitiu práva  pri sprostredkovaní  finančných služieb z oblasti doplnkového dôchodkového sporenia
26.
Mgr. Petra Snopková (Masarykova univerzita, Brno)
Zneužití práva a jeho integrační tendence v judikatuře Nejvyššího správního soudu
27.
dr. Agnieszka Sobiech (Poznan University of Economics and Business)
The legal form of a limited partnership as a tool of tax  avoidance
28.
Mgr. Antonín Stanislav (Univerzita Palackého v Olomouci)
Forum shopping a určování mezinárodní příslušnosti podle nového insolvenčního nařízení
29.
Mgr. Ivana Straková (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
30.
Mgr. Tomáš Svoboda (Masarykova univerzita, Brno)
Zneužití práva v kontextu účasti veřejnosti v povolovacích procesech v právu životního prostředí
31.
JUDr.  Martin Štrkolec , PhD.  (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Zneužívanie práva v aplikačnej praxi trestného konania
32.
Mgr.  Václav Ulrich (Univerzita Karlova v Praze)
Aktuální problémy právní úpravy v oblasti daně z hazardních her
33.
Mgr.  Mykola Vdovychenko (Masarykova univerzita, Brno)
Teoretické a praktické aspekty obchádzania práva vo sfére kolektívneho investovania na príklade MLM

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky