Základné informácie - Doktorandska konferencia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základné informácie

Cieľom vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov bude poukázať na problematiku zneužívania a obchádzania práva, a to tak z hľadiska práva verejného, ako aj súkromného. V tomto zmysle sa konferencia zameria na najčastejšie formy zneužívania a obchádzania práva v teoreticko-právnej oblasti, ako aj v rovine právno-aplikačnej so zreteľom na rozhodovaciu činnosť orgánov verejnej moci.

Rokovací jazyk konferencie: slovenský, český, poľský, anglický

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky