Pokyny pre autorov - Doktorandska konferencia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pokyny pre autorov

Príspevky je potrebné odovzdávať podľa priloženého vzoru a dodržať tam uvedené pokyny.
Rozsah príspevku: 6 - 10 normostrán.
Text článku je potrebné odovzdať najneskôr do  30. apríla 2016.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník v tlačenej, a prípadne v elektronickej forme.

Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do zborníka príspevok, ktorý nebude rešpektovať stanovené pokyny alebo nebude súvisieť s témou konferencie, ako aj príspevky zaslané po stanovenom termíne.

Zasielanie príspevkov: príspevky je nutné odoslať v stanovenom termíne na e-mailovú adresu pravf-dk2016@upjs.sk


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky