Organizačný výbor a vedecký výbor - Doktorandska konferencia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Organizačný výbor a vedecký výbor

Zloženie organizačného výboru:

Mgr. František Bonk
Mgr. Adrián Popovič
Mgr. Ivana Straková
JUDr. Jozef Sábo

JUDr. Anna Románová, PhD.

Zloženie vedeckého výboru:

Prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
Prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Prof. JUDr. Ján Mazák, PhD.
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruškowski
Prof. zw. dr hab. Stanisław Sagan
Prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.
Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
Doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD.
Doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.
Doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc.
Doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
Doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.

Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Straková

Adresa organizačného výboru:

Katedra finančného práva a daňového práva
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 75 Košice

Slovenská republika

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky